VVS-tjänster vid nyproduktion

Carlsson VVS har stor erfarenhet av nyproduktion av villor, lägenheter, gruppboenden mm. Kring dessa och liknande projekt har vi samarbetat med Skanska, PEAB och husleverantörer som levererar i stor skala. Vi har även arbetat i omfattande projekt där vi levererat VVS-lösningar till vårdinrättningar.

Vi är en idealisk partner att ha med sig redan vid ritbordet. Då säkerställer vi att alla moment fortlöper smärtfritt och att det finns en kontinuerlig dialog med övriga branscher på arbetsplatsen. Med Carlsson VVS som partner kan projektledning kring varje VVS-detalj tryggt läggas i våra händer.

Vi har genomgått utbildning inom BAS-P och BAS-U.

© 2011 Carlsson VVS AB : BOX 23024 : 750 23 Uppsala : 018-444 20  21 : info@carlssonvvs.se