Stamrenoveringar

Carlsson VVS anlitas kontinuerligt för stamrenoveringsuppdrag. Bland uppdragsgivarna finns EHB (Enköpings Hyresbostäder) och Rikshem. 

Till skillnad från de uppdrag vi utför inom området nyproduktion kommer stamrenoveringarna med givna förutsättningar av ett annorlunda slag. Här ska det befintliga, fungerande bevaras medan nytt, funktionellt och modernt kommer in. Våra uppdragsgivare kan vara försäkrade om att vi tar väl hand om "husets hjärta"  - och alltid följer branschreglerna.

Relationsritningar upprättas alltid av för ändamålet utbildad personal, i AutoCAD. 

Carlsson VVS erbjuder kompletta lösningar, både vad gäller material och arbetskompetens. Vi är dessutom i alla lägen prismässigt konkurrenskraftiga.

Prova oss - vi levererar alltid!

© 2011 Carlsson VVS AB : BOX 23024 : 750 23 Uppsala : 018-444 20  21 : info@carlssonvvs.se