Carlsson VVS som underentreprenör

Har ni gott om tid att hitta rätt VVS-partner eller behöver ni en lösning snabbt?

Oavsett tidsperspektiv har Carlsson VVS alltid som mål att leverera en optimal VVS-lösning. Vår flexibilitet och vårt resultatfokus kommer särskilt väl till pass när när tiden är knapp. Som underentreprenör håller vår projektering högsta klass – med genomarbetade kalkyler för hela vårt arbete. Våra samarbetspartners kan lita på snabb respons i varje moment.

Vi etablerar snabbt en mycket god kontakt med övrig personal på arbetsplatserna och upprätthåller den genom hela projektet så att alla kan göra det de är bäst på. Punktlighet, kompetens och personlig kontakt står alltid i fokus.

Med siktet inställt på slutkundens nöjdhet kan även totalentrepenören känna sig  trygg med vår insats. Vi lämnar alltid arbetsplatsen mer funktionell än vi fann den – och ofta i ett ännu snyggare och mer städat skick!

Kontakta oss för en diskussion kring hur vi kan bidra med vvs-kompetens till just Er entreprenad.

VVS-tjänster vid nyproduktion

Carlsson VVS har stor erfarenhet av nyproduktion av villor, lägenheter, gruppboenden mm. Kring dessa och liknande projekt har vi samarbetat med Skanska, PEAB och husleverantörer som levererar i stor skala. Vi har även arbetat i omfattande projekt där vi levererat VVS-lösningar till vårdinrättningar.

Vi är en idealisk partner att ha med sig redan vid ritbordet. Då säkerställer vi att alla moment fortlöper smärtfritt och att det finns en kontinuerlig dialog med övriga branscher på arbetsplatsen. Med Carlsson VVS som partner kan projektledning kring varje VVS-detalj tryggt läggas i våra händer.

Vi har genomgått utbildning inom BAS-P och BAS-U.

Stamrenoveringar

Carlsson VVS anlitas kontinuerligt för stamrenoveringsuppdrag. Bland uppdragsgivarna finns EHB (Enköpings Hyresbostäder) och Rikshem.

Till skillnad från de uppdrag vi utför inom området nyproduktion kommer stamrenoveringarna med givna förutsättningar av ett annorlunda slag. Här ska det befintliga, fungerande bevaras medan nytt, funktionellt och modernt kommer in. Våra uppdragsgivare kan vara försäkrade om att vi tar väl hand om “husets hjärta”  – och alltid följer branschreglerna.

Relationsritningar upprättas alltid av för ändamålet utbildad personal, i AutoCAD.

Carlsson VVS erbjuder kompletta lösningar, både vad gäller material och arbetskompetens. Vi är dessutom i alla lägen prismässigt konkurrenskraftiga.

Prova oss – vi levererar alltid!

Rörisolerare

Carlsson VVS kan nu också erbjuda bransch-certifierade rörisolerare med lång erfarenhet.

Carlsson VVS kan nu också erbjuda bransch-certifierad kyltekniker.